4 کاربر به خاطر ارسال مفید shamshassan از ایشان تشکر کرده اند: ۩خادم۩ (Thursday 29 November 12), ناصر جعفری (Wednesday 18 September 13), ya ali (Thursday 11 October 12)